O nas

Naše poslanstvo


Sindikat strojevodij Slovenije (SSSLO) je bil ustanovljen na ustanovni skupščini 31. januarja 1989 in je izšel iz stavke strojnega osebja, ki je potekala od 27. decembra 1988 od 6.30 ure do 28. decembra 1988 do 17.00 ure.

Je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti ter neodvisno od političnih strank in organov oblasti.

V sindikat se lahko prostovoljno včlanijo posamezni delavci z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja. Posamezni člani sindikata delujejo v sindikatu na podlagi solidarnosti, medsebojnega priznavanja, spoštovanja in medsebojne podpore.

V sistemu Slovenskih železnic je:


Sindikat strojevodij Slovenije aktiven in pomemben član SSŽ – Sindikatov slovenskih železnic, kjer se usklajuje temeljna politika sindikatov do nam skupnega delodajalca.

Sekretar Sindikata strojevodij Slovenije Silvo Berdajs, predsednik Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb KPD SŽ in član Nadzornega sveta SŽ.

Predsednik SSSLO Zlatko Ratej tudi predsednik Sindikatov Slovenskih železnic (SSŽ) in član Nadzornega sveta SŽ.

Na državnem nivoju je:


Sindikat strojevodij Slovenije ustanovni član sindikalne centrale SZS – Alternativa.

Podpredsednik Sindikata strojevodij Slovenije Zdenko Lorber predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa, Leon Didič pa sekretar,

Zdenko Lorber član Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije.

Na mednarodni ravni je:


Sindikat strojevodij Slovenije član ITF – Svetovne federacije sindikatov transporta.

Sindikat strojevodij Slovenije član ETF – Evropske federacije sindikatov transporta.

Predsednik SSSLO Zlatko Ratej je član izvršilnega odbora ETF.

Sindikat strojevodij Slovenije aktiven član železniške sekcije znotraj ETF.

Sindikat strojevodij je navezal pristne kontakte s sorodnimi sindikati na Hrvaškem, v Avstriji, Madžarski, Nemčiji, Norveškem, Srbiji …

Kontakt


SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE

Naslov:                Trg Osvobodilne fronte 7, 1000 Ljubljana

Mail:                      sindikat.ssslo@slo-zeleznice.si

Tel:                        01/ 29 12 867

Matična štev.:    5457319000

ID štev. za DDV: SI31901794

Vodstvo

Predsednik:

Zlatko Ratej

Mail:      zlatko.ratej@slo-zeleznice.si

GSM:     041/708-918

Sekretar:

Silvo Berdajs

Mail:      silvo.berdajs@slo-zeleznice.si

GSM:     041/353-306

Podpredsedniki:

Zdenko Lorber

Mail:      zdenko.lorber@slo-zeleznice.si

GSM:     041/247-320

 

Marko Janežič

Mail:      mare.janezic@gmail.com

GSM:     031/530-806

Predsednik nadzornega odbora:

Franci Ivnik

Mail:      fr.ivnik@gmail.com

GSM:     041/456-146

 

OBMOČNI ODBOR LJUBLJANA

Naslov: Zaloška 219, 1000 Ljubljana

Predsednik: Matej Kocjančič

Mail:      matkoco@gmail.com

GSM:     041/262-252

OBMOČNI ODBOR MARIBOR

Naslov: Kurilniška 6, 2000 Maribor

Predsednik: Janez Babšek

Mail:      jani.babsek@gmail.com

GSM:     051/346-611

OBMOČNI ODBOR DIVAČA

Ulica Ludvika Požrlja 16, 6215 Divača

Predsednik: Boštjan Starc

Mail:      bostjan.starc77@gmail.com

GSM:     051/316-809

OBMOČNI ODBOR NOVO MESTO

Naslov: Kolodvorska 9, 8000 Novo mesto

Predsednik: Simon Judež

Mail:      simon.judez@gmail.com

GSM:     040/808-660

OBMOČNI ODBOR NOVA GORICA

Naslov: Prvomajska 55, 5000 Nova Gorica

Predsednik: Drago Skomina

Mail:      drago.skomina@gmail.com

GSM:     031/728-563

OBMOČNI ODBOR CELJE

Naslov: Cinkarniška 4, 3000 Celje

Predsednik: Boris Zabukovšek

Mail:      boris.zabukovsek@siol.net

GSM:     041/973-624

OBMOČNI ODBOR ZIDANI MOST

Naslov: Obrežje 3a, 1432 Zidani Most

Predsednik: Denis Kozole

Mail:      denis.kozole@gmail.com

GSM:     040/696-039

OBMOČNI ODBOR JESENICE

Naslov: Kurilniška 10, 4270 Jesenice

Predsednik: Gregor Pogačnik

Mail:      gregor.pogacnik@telemach.net

GSM:     040/232-570