Kontakt

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE

Naslov:                Trg Osvobodilne fronte 7, 1000 Ljubljana

Mail:                      sindikat.ssslo@slo-zeleznice.si

Tel:                        01/ 29 12 867

Matična štev.:    5457319000

ID štev. za DDV: SI31901794

Vodstvo

Predsednik:

Zlatko Ratej

Mail:      zlatko.ratej@slo-zeleznice.si

GSM:     041/708-918

Sekretar:

Silvo Berdajs

Mail:      silvo.berdajs@slo-zeleznice.si

GSM:     041/353-306

Podpredsedniki:

Zdenko Lorber

Mail:      zdenko.lorber@slo-zeleznice.si

GSM:     041/247-320

 

Marko Janežič

Mail:      mare.janezic@gmail.com

GSM:     031/530-806

Predsednik nadzornega odbora:

Franci Ivnik

Mail:      fr.ivnik@gmail.com

GSM:     041/456-146

OBMOČNI ODBOR LJUBLJANA

Naslov: Zaloška 219, 1000 Ljubljana

Predsednik: Matej Kocjančič

Mail:      matkoco@gmail.com

GSM:     041/262-252

OBMOČNI ODBOR MARIBOR

Naslov: Kurilniška 6, 2000 Maribor

Predsednik: Janez Babšek

Mail:      jani.babsek@gmail.com

GSM:     051/346-611

OBMOČNI ODBOR DIVAČA

Ulica Ludvika Požrlja 16, 6215 Divača

Predsednik: Boštjan Starc

Mail:      bostjan.starc77@gmail.com

GSM:     051/316-809

OBMOČNI ODBOR NOVO MESTO

Naslov: Kolodvorska 9, 8000 Novo mesto

Predsednik: Simon Judež

Mail:      simon.judez@gmail.com

GSM:     040/808-660

OBMOČNI ODBOR NOVA GORICA

Naslov: Prvomajska 55, 5000 Nova Gorica

Predsednik: Drago Skomina

Mail:      drago.skomina@gmail.com

GSM:     031/728-563

OBMOČNI ODBOR CELJE

Naslov: Cinkarniška 4, 3000 Celje

Predsednik: Boris Zabukovšek

Mail:      boris.zabukovsek@siol.net

GSM:     051/973-624

OBMOČNI ODBOR ZIDANI MOST

Naslov: Obrežje 3a, 1432 Zidani Most

Predsednik: Denis Kozole

Mail:      denis.kozole@gmail.com

GSM:     040/696-039

OBMOČNI ODBOR JESENICE

Naslov: Kurilniška 10, 4270 Jesenice

Predsednik: Gregor Pogačnik

Mail:      gregor.pogacnik@telemach.net

GSM:     040/232-570