3. redna seja skupščine SSSLO
23.04.2024

V torek, 9. aprila je potekala 3. redna seja skupščine Sindikata strojevodij Slovenije, na kateri so se člani skupščine seznanili z delovanjem sindikata in glavnega odbora v obdobju od sklica prejšnje seje do danes.

Svoja poročila so podali predsednik SSSLO Zlatko Ratej, predsednik nadzornega odbora Franci Ivnik, podpredsednika Zdenko Lorber in Marko Janežič in sekretar Silvo Berdajs. Na sejo sta bili povabljeni tudi delavska direktorica Nina Avbelj Lekić in predsednica sindikalne enote, ustanovljene v podjetju Nomago, Manuela Škalonja.

V sami debati je bilo največ vprašanj in podanih informacij okrog načrtov za delitev SŽ VIT na tovorni in potniški promet, ki so v zadnjem času spet aktualni in pa varnosti v železniškem prometu v času delovnih zapor na progah, predvsem delovnih skupin na odprti progi.

Sindikat strojevodij Slovenije že dlje časa opozarja vse deležnike v procesu vzdrževanja prog o potrebi za bistveno izboljšanje varnosti, v preteklosti je bilo z naše strani podanih kar nekaj predlogov in rešitev, ki bi zagotovo prinesle pozitivne rezultate, vendar pa se je potrebno zavedati, da se ti problemi rešujejo sistemsko, kar žal lahko traja dlje od naših pričakovanj.

Tudi sami člani skupščine so v nadaljevanju v svojih debatah odprli kar nekaj zanimivih tem, katerim bo zagotovo potrebno posvetiti pozornost s ciljem realizacije.

Več o samem dogajanju na seji si preberite v zapisniku seje med članskimi vsebinami.