SSSLO na državnem in mednarodnem nivoju

V sistemu Slovenskih železnic je:
 
 
- Sindikat strojevodij Slovenije aktiven in pomemben član SSŽ – Sindikatov slovenskih železnic, kjer se usklajuje temeljna politika sindikatov do nam skupnega delodajalca.

- Sindikat strojevodij Slovenije dejaven član Ekonomsko socialnega sveta Slovenskih železnic in vseh komisij in delovnih teles, kjer se razpravlja o temeljnih vprašanjih delavčevih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

- sekretar Sindikata strojevodij Slovenije Silvo Berdajs, predsednik Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb KPD SŽ in član Nadzornega sveta SŽ.

- predsednik SSSLO Zlatko Ratej tudi predsednik Sindikatov Slovenskih železnic (SSŽ) in član Nadzornega sveta SŽ.

 

 

 

 

Na državnem nivoju je:

 

- Sindikat strojevodij Slovenije ustanovni član sindikalne centrale SZS – Alternativa.

- podpredsednik Sindikata strojevodij Slovenije Zdenko Lorber predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa, Leon Didič pa sekretar,

- Zdenko Lorber član Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije.

 

 

 

 

Na mednarodni ravni je:

 

- Sindikat strojevodij Slovenije član ITF – Svetovne federacije sindikatov transporta.

- Sindikat strojevodij Slovenije član ETF – Evropske federacije sindikatov transporta.

- naš upokojeni predsednik SSSLO Drago Torej opravljal naloge člana izvršilnega odbora ETF.

 

 

- Sindikat strojevodij Slovenije aktiven član železniške sekcije znotraj ETF.

- je Sindikat strojevodij navezal pristne kontakte s sorodnimi sindikati na Hrvaškem, v Avstriji, Madžarski, Nemčiji, Norveškem, Srbiji ...