Odbori, komisije SSSLO

Organ Ime in Priimek Funkcija Območni odbor e-pošta
Statutarna komisija Silvo Berdajs predsednik OO Ljubljana silvo.berdajs@slo-zeleznice.si
Brezovar Igor član OO Novo mesto igorbrezovar72@gmail.com
Boris Pust član OO Maribor boris.pust@amis.net
David Mahnič član OO Divača  
Peter Misja član OO Zidani Most

tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

Nadzorni odbor   predsednik OO  
  član OO  
  član OO  
Prometno - tehnična komisija Marko Janežič predsednik in vodja tehničnega področja OO Ljubljana marko.janezic@email.si
Zlatan Ostrouška vodja prometnega področja OO Divača zlatan.ostrouska@slo-zeleznice.si
Tomaž Šinko član OO Maribor  
Duško Zorec član OO Ljubljana  
Iztok Bizjak član OO Divača  
David Birsa član OO Nova Gorica  
Zlatko Lojen član OO Celje  

Janez Rolih

član OO Novo mesto  
Klemen Dakskobler član OO Jesenice  

Janez Grivc

član OO Zidani Most  
Budnik" uredniški odbor Zlatko Ratej odgovorni urednik OO Celje zlatko.ratej@slo-zeleznice.si
Robert Zakrajšek glavni urednik OO Ljubljana zakymail@gmail.com
Zlatko Ratej član OO Celje zlatko.ratej@slo-zeleznice.si
Robert Zakrajšek član OO Ljubljana zakymail@gmail.com
Zdenko Lorber član OO Maribor zdenko.lorber@slo-zeleznice.si
Predstavnik za odnose z javnostmi Zdenko Lorber   OO Maribor zdenko.lorber@slo-zeleznice.si
Tajnik Leon Didič   OO Ljubljana leon.didic@slo-zeleznice.si
Blagajnik