Naše poslanstvo

Sindikat strojevodij Slovenije

Sindikat strojevodij Slovenije (SSSLO) je bil ustanovljen na ustanovni skupščini 31. januarja 1989 in je izšel iz stavke strojnega osebja, ki je potekala od 27. decembra 1988 od 6.30 ure do 28. decembra 1988 do 17.00 ure.

Je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti ter neodvisno od političnih strank in organov oblasti.

V sindikat se lahko prostovoljno včlanijo posamezni delavci z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja. Posamezni člani sindikata delujejo v sindikatu na podlagi solidarnosti, medsebojnega priznavanja, spoštovanja in medsebojne podpore.