Obvestilo sekretarja SSSLO Silva Berdajsa zaposlenim

Posredujemo vam obvestilo Silva Berdajsa, sekretarja Sindikata strojevodij Slovenije zaposlenim.