Kolofon

Spletišče Sindikata strojevodij Slovenije (SSSLO)

Za vsebino v celoti in v vseh zakonskih pogledih odgovarja SSSLO, ki je prav tako lastnik vseh avtorskih pravic vsebine.

Načrtovalec spletišča in njegov tehnični skrbnik je Rolan d.o.o.

.
Sedež

Sindikat strojevodij Slovenije

Trg osvobodilne fronte (OF) 7

1000 LJUBLJANA

 

Urednika:

Simon Judež   - simon.judez@slo-zeleznice.si 

 

 

Zdenko Lorber – zdenko.lorber@slo-zeleznice.si

 

Podatki o registraciji Sindikata strojevodij Slovenije

Na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 121-02/93 z dne 05.05.1993 je statut sindikata vpisan v evidenco sindikatov pod št. 38.

Na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št: 121-02/93 z dne 02. 07. 1993 je Sindikat strojevodij Slovenije pridobil reprezentativnost v poklicu strojevodje.